Ritningar

Att bygga ett hus #6 – Ritningar och bygglov

Elritning Plan 2

Detta är del sex i min bloggserie. En serie i åtta delar, där det varje vecka dyker upp ett nytt inlägg här på bloggen på temat att bygga ett hus.

De första sex delarna hittar ni HÄR.

Kanske hade det naturligaste steget i denna serie varit att beskriva entreprenörsformer och själva upphandlingförfarandet efter förra veckans inlägg. Men jag väntar med det till nästa vecka.

Istället tänkte jag skriva om nästa steg i ritningsförfarandet. För någon vecka sen tog vi fram en skiss där vi hittade den ultimata lösningen på våra önskemål och vår tomt. Nu behöver vi förfina de här skisserna. Dels så kräver våra kommuner att vi redovisar för dem vad det är vi tänker bygga. Vi behöver söka bygglov. Dels så behöver vår(a) entreprenör(er) ritningar de kan bygga efter, bygghandlingar.

Bygglov
För att få tillåtelse att bygga sitt hus behövs ett bygglov. I bygglovet granskar kommunen att du som byggherre uppfyller de krav och bestämmelser som finns för din fastighet. För att kunna göra det behöver de skalenliga ritningar. Plan- fasad- och sektionsritningar, men också en situationsplan som visar hur och var huset kommer att vara placerat på tomten. I ansökningsblanketten som också skickas in tillsammans med ritningarna anger man vem som kommer att vara kontrollansvarig för bygget.

Kontrollansvarig
Den kontrollansvarige ska hjälpa dig att se till att ditt projekt uppfyller kraven i bygglagstiftningen. Hen upprättar en kontrollplan och ser till att den efterföljs. Den kontrollansvarige medverkar också vid det tekniska samrådet och på besiktningar.

Tekniskt samråd och startbesked
Efter att ditt bygglov har beviljats kallas du, den kontrollansvarige och din entreprenör till ett tekniskt samråd. På det tekniska samrådet sker en genomgång av arbetets planering och organisation och kontrollplanen fastslås. Därefter lämnas ett startbesked och bygget kan påbörjas.

Bygghandlingar
Vissa entreprenörer tycker att det räcker med bygglovshandlingarna och tar själva fram de beräkningar och mått de behöver medan andra vill ha fullständiga bygghandlingar.
På bygghandlingarna framgår all information om hur huset ska byggas. Alla mått, hur väggar och konstruktioner ska byggas upp mm. Tidsmässigt skiljer det sig en hel del på att ta fram en bygglovshandling och en bygghandling. Därför kan det vara bra att höra med din entreprenör redan från början vilken typ av handlingar de kommer att behöva så att den kostnaden inte blir en överraskning.

Nu är det dags att bygga!

Annonser