Arkitektur

På bygget

Villa Circuitus2

IMG_2721

Ja, nu är det igång, bygget av Villa Circuitus, Smålands första passivhusvilla, och mitt första passivhusprojekt. Bygglovet är klart, startbeskedet är lämnat, och marken håller på att bearbetas för fullt. Detta blir inte ”bara” ett passivhus utan ett hus byggt av sunda och till stora delar återvunna material. Bland annat så kommer grunden utgöras av skumglas och inte betong.

Jag kommer att skriva om huset en del här på bloggen men vill man följa huset lite närmare kan man gå in på www.circuitus.se

Annonser

Att bygga ett hus #7 – Upphandling och avtal

bild

Så kommer då till slut del sju i min bloggserie. En serie i åtta delar, där det varje vecka dyker upp ett nytt inlägg här på bloggen på temat att bygga ett hus.

De första sex delarna hittar ni HÄR.

Idag berör jag ämnet upphandling och avtal.

Först lite kort om entreprenadformer.
Man kan säga att det, lite grovt, finns två sätt att handla upp sina entreprenörer. Den första är totalentreprenad och den andra någon form av delad entreprenad.

En totalentreprenad innebär att man anlitar en entreprenör (vanligtvis den byggfirma man väljer) vilken i sin tur står för att alla andra hantverkare (underentreprenörer) utför sina delar i projektet, på rätt sätt och i rätt tid. Man tecknar alltså ett avtal.  Detta kan underlätta mycket om man inte känner sig så bekväm i projektledarrollen. Men man ska vara medveten om att man får betala för samordningen i projektet och därför kan en offert på en totalentreprenad vara lite högre än en delad entreprenad.

En totalentreprenad kan handlas upp redan från början, och står då även för att samordna konsulternas jobb under tiden huset ritas. Ett vanligare sätt är att man handlar upp en totalentreprenad när man redan har ritningar och bygglov färdigt. (Detta kallas ibland Generalentreprenad)

En delad entreprenad innebär istället att du handlar upp två eller flera entreprenörer separat. Du har alltså två eller flera avtal och står själv för att samordna de olika aktörerna (om du inte också handlar upp en samordnare vill säga)

Båda typerna av entreprenader eller varianter av dem kan användas oavsett om man bygger ett modulhus eller ett lösvirkeshus.

Upphandlingen och avtalet

Det vanligaste när du ska genomföra ett så stort projekt som att bygga ett helt hus är att du tar in priser från flera olika entreprenörer. Du kan handla upp ditt bygge till ett fast pris men det vanligaste är att du får ett budgetpris med ett ungefärligt slutpris och att hantverkarna sedan jobbar på löpande räkning. Då betalar du helt enkelt för de timmar som det tar att uppföra huset medan det i ett fast pris ofta är medräknat ett påslag för eventuella oförutsedda händelser.

När du väljer entreprenör är det viktigt att förutom priset kontrollera att företaget innehar F-skatt och rätt behörigheter. Kolla också upp att företaget har försäkringar, vilka garantier de lämnar och att de inte har några betalningsanmärkningar eller skulder.

När du sedan ska teckna ett avtal med din/dina entreprenör/er finns det några saker som är viktiga att få med. Avtalet ska innehålla arbetets omfattning, projektets start- och sluttider och pris. Avtalet bör också reglera hur ändringar ska hanteras. Skulle det bli så att det blir tilläggsarbeten ska dessa också dokumenteras skriftligt under processens gång.

En hel del att tänka på med andra ord.
Mitt tips är att fundera på om det inte kan vara värt att betala lite mer för att få en smidig process och en trygg entreprenör som levererar kvalitet.
konsumentverkets hemsida finns mer bra information att ha med sig på vägen.
Lycka till!

Att bygga ett hus #6 – Ritningar och bygglov

Elritning Plan 2

Detta är del sex i min bloggserie. En serie i åtta delar, där det varje vecka dyker upp ett nytt inlägg här på bloggen på temat att bygga ett hus.

De första sex delarna hittar ni HÄR.

Kanske hade det naturligaste steget i denna serie varit att beskriva entreprenörsformer och själva upphandlingförfarandet efter förra veckans inlägg. Men jag väntar med det till nästa vecka.

Istället tänkte jag skriva om nästa steg i ritningsförfarandet. För någon vecka sen tog vi fram en skiss där vi hittade den ultimata lösningen på våra önskemål och vår tomt. Nu behöver vi förfina de här skisserna. Dels så kräver våra kommuner att vi redovisar för dem vad det är vi tänker bygga. Vi behöver söka bygglov. Dels så behöver vår(a) entreprenör(er) ritningar de kan bygga efter, bygghandlingar.

Bygglov
För att få tillåtelse att bygga sitt hus behövs ett bygglov. I bygglovet granskar kommunen att du som byggherre uppfyller de krav och bestämmelser som finns för din fastighet. För att kunna göra det behöver de skalenliga ritningar. Plan- fasad- och sektionsritningar, men också en situationsplan som visar hur och var huset kommer att vara placerat på tomten. I ansökningsblanketten som också skickas in tillsammans med ritningarna anger man vem som kommer att vara kontrollansvarig för bygget.

Kontrollansvarig
Den kontrollansvarige ska hjälpa dig att se till att ditt projekt uppfyller kraven i bygglagstiftningen. Hen upprättar en kontrollplan och ser till att den efterföljs. Den kontrollansvarige medverkar också vid det tekniska samrådet och på besiktningar.

Tekniskt samråd och startbesked
Efter att ditt bygglov har beviljats kallas du, den kontrollansvarige och din entreprenör till ett tekniskt samråd. På det tekniska samrådet sker en genomgång av arbetets planering och organisation och kontrollplanen fastslås. Därefter lämnas ett startbesked och bygget kan påbörjas.

Bygghandlingar
Vissa entreprenörer tycker att det räcker med bygglovshandlingarna och tar själva fram de beräkningar och mått de behöver medan andra vill ha fullständiga bygghandlingar.
På bygghandlingarna framgår all information om hur huset ska byggas. Alla mått, hur väggar och konstruktioner ska byggas upp mm. Tidsmässigt skiljer det sig en hel del på att ta fram en bygglovshandling och en bygghandling. Därför kan det vara bra att höra med din entreprenör redan från början vilken typ av handlingar de kommer att behöva så att den kostnaden inte blir en överraskning.

Nu är det dags att bygga!

Att bygga ett hus #4 – Skissen

Skiss

Detta är del fyra i min bloggserie. En serie i åtta delar, där det varje vecka dyker upp ett nytt inlägg här på bloggen på temat att bygga ett hus.

De första delarna, platsen, vem bestämmer? och programmet, hittar ni HÄR.

Vi har tidigare tittat på hur du hittar den perfekta platsen för att bygga ditt hus. Vi har försäkrat oss om att det inte finns något i detaljplanen eller andra bestämmelser som begränsar dina drömmar. Och vi har tagit reda på exakt vilka funktioner du är ute efter i ditt hus.

Nu är det dags att börja skissa för att få ihop all den informationen till en helhet.
Detta är en komplex del i processen med mycket att tänka på.

I en planlösning ska du se till att huset hamnar rätt i förhållande till väderstrecken. Att rummen placeras rätt i förhållande till varandra och samtidigt vill du ha fina siktlinjer och ljusinsläpp.
Fasadritningar ska tillgodose det uttryck du vill ha på huset. Materialval, kulörer och fönsterstorlekar. Och i en sektion (eller flera) ser du till att du har rumshöjder och konstruktionstjocklekar under kontroll.

Kanske kan du hitta ett ”färdigt” hus som lever upp till allt detta. Men högst troligt så behöver du anpassa ett befintligt, eller, vilket jag förespråkar, rita ett helt nytt.

Om det är något steg i planeringsstadiet som du ska ta hjälp till, så rekommenderar jag detta. Skissen. Eller utkastet. Ett tränat öga har erfarenhet av att sammanfoga olika önskemål med de krav som finns på en byggnad till en vacker och funktionell helhet.
Självklart kan du, om du tycker att det är roligt, skissa själv. Men jag rekommenderar att du ändå ber en fackperson att titta på skissen och göra ett utlåtande.

Skissen ska kunna ligga till grund för en färdig bygglovshandling och för att en entreprenör ska kunna räkna fram ett ungefärligt pris. Den måste därför vara ganska detaljerad och i skala.

Lycka till!

I nästa vecka behandlar jag entreprenörsformer och olika tillvägagångssätt för att få ditt hus uppfört.

Villa Circuitus

Ibland liknar våra uppdrag på kontoret varandra ganska mycket.
Ibland gör de inte det.

Villa Circuitus2

Det här projektet är annorlunda på många sätt.
Men därför också väldigt roligt att jobba med.
Smålands första passivhus enligt internationell standard – Villa Circuitus – ligger på ritbordet.

Idag finns en artikel i tidningen Fastighet & Bostadsrätt där ni kan läsa mer om projektet.

Slutsatsen för dagen blir:
Våra projekt blir större, högre och definitivt rundare för varje år.

Att bygga ett hus #3 – Programmet

Detta är del tre i min bloggserie. En serie i åtta delar, där det varje vecka kommer att dyka upp ett nytt inlägg här på bloggen på temat att bygga ett hus.

De första delarna, platsen och vem bestämmer?, i denna serien hittar ni HÄR.

program

Så var det dags att börja planera själva huset.
Hur gör man? Var börjar man?
Jag tror att många börjar med att bläddra i en katalog eller googla för att få inspiration.
Och det kan man givetvis göra.
Men jag tycker att du först ska börja med att sätta dig ner med penna och papper och fundera över dina behov, dina drömmar och dina krav.

Gör ett Program!

Älskar du att laga mat?
Har du en hobby som kräver ett eget rum?
Hur många sovrum behöver er familj?
Hur många allrum?

Och stirra er inte blinda på nuet och idag.
Vad händer om fem år? Om tio?
Självklart kan man inte veta det säkert. Men vissa saker går att förutse.
Har ni barn som kommer att flytta inom några år? Eller planerar ni att bli fler i familjen?
Kan vissa rum/ytor planeras för att förändras under årens lopp?

Att jobba med ”generella rum” är ett bra sätt. Generella rum är rum som går att använda till olika funktioner. Ett rum som från början används till lekrum kan bli ett sovrum som blir ett gästrum och/eller arbetsrum längre fram.

Man kan också jobba med ”föränderliga rum” rum som går att lägga till eller ta bort. Ett exempel kan vara ett rum intill vardagsrummet. Kanske behövs ett extra sovrum under en period. Kanske går det rummet sedan att öppna upp mot vardagsrummet för en extra umgängesdel. Eller tvärtom. En del av vardagsrummet kan bli sovrum senare när och om familjen växer.

Så börja med penna och papper och skriv ner vad som är viktigast för just er.
Är det svårt? Ta hjälp av en arkitekt. Vi kan lotsa er genom programarbetet.

Först efter det är det dags att titta på utformningen av huset.
Mer om det nästa vecka.

Vad förknippar du med arkitektur?

En stor majoritet av allmänheten förknippar arkitektur med ”byggnader”, på andra plats ”hus”, enligt en opinionsundersökning som Sveriges Arkitekter genomförde i fjol.
Vi arkitekter vet att det handlar om så mycket mer.

I ett inlägg i Sveriges Arkitekters blogg uppmanar förbundsdirektör Tobias Olsson oss att bredda debatten för att förändra allmänhetens bild. I USA har deras systerorganisation gjort ett försök att nå ut till allmänheten genom kampanjen #ilookup.
(Läs mer i länken ovan eller titta på min facebook-sida för att se den korta filmen.)

Jag pratar gärna arkitektur!
Vad vill DU veta om arkitekter och arkitektur?